Bobath koncept

‘’ Handle the body but train the brain. ‘’

Bobath koncept je individualni pristup u procjeni i tretmanu osoba s poremećajem pokreta, posturalne kontrole i ograničenja u izvedbi svakodnevnih aktivnosti nastalog zbog oštećenja središnjeg živčanog sustava. Temelji se na sposobnosti mozga da se reorganizira i prilagodi novonastalim promjenama nakon neuroloških oštećenja.

Primjenjuje se  kod odraslih osoba s neurološkim oboljenjima ( Moždani udar, Multipla Skleroza, Mb. Parkinson itd.) i oštećenjima (tumori na mozgu, traume mozga, hipoksična oštećenja i dr.). Cilj Bobath tretmana je vratiti pacijentu funkcionalnost u aktivnostima svakodnevnog života u najvećoj mogućoj mjeri nakon neuroloških oštećenja.

Bobath koncept se razvija i mijenja s pojavom novih teorija i istraživanja u neuroznanosti.

U Bobath konceptu fizioterapeut surađuje sa pacijentom i potiče ga da napravi pokret na najnormalniji i energetski učinkovitiji način te spriječi suvišna i nepotrebna kretanja.

Principi na kojima se temelji Bobath koncept:

  • 24satni pristup osobi
  • Što raniji početak terapije
  • Pristup osobi u cjelini
  • Procjena i tretman pacijenta uvijek idu zajedno
  • Integracija principa motoričkog učenja (terapija sa postavljenim ciljem)
  • Razmatranje posturalne kontrole
  • Normalizacija mišićnog tonusa
  • Promicanje maksimalnog funkcionalnog oporavka radi poboljšanja kvalitete i neovisnosti

Bobath koncept danas zauzima vodeće mjesto u neurološkoj rehabilitaciji u većini europskih i svjetskih država.https://somato-zg.eu/cjenik/

Naručite se..


Prihvaćanjem ove privole i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u ovaj kontakt obrazac pristajete na obradu niže navedenih vrsta osobnih podataka u svrhu koju označite u ovom obrascu. Opširnije o davanju privole i načinu upravljanja Vašim osobnim podacima možete pročitati na stranici: https://somato-zg.eu/prihvacanje-privole/. Podatke koje navedete u ovom obrascu koristiti ćemo isključivo u sljedeću svrhu (molimo označite kvačicom):
DaNe marketinške svrhe - dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama

Za navedenu svrhu obrade, pristajem da me Somato d.o.o. kontaktira putem sljedećih komunikacijskih kanala (molimo odaberite):
DaNe Emailom na gore navedenu email adresu
DaNe Telefonskim pozivom na gore navedeni broj telefona

Upiši znakove: captcha