Privola za obradu osobnih podataka

Sukladno Općoj uredbi za zaštitu podataka (GDPR) dužni smo Vas zatražiti privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih kontakt podataka koje ste unijeli u naš obrazac na mrežnoj stranici www.somato-zg.eu Somato d.o.o. Oib: 39202798577 ured F.Račkog 12, 10000 Zagreb ,sjedište B.Papandopula 2, 43000 Bjelovar.

Davanjem ove privole pristajete da se podaci koje ste naveli u obrascu mogu koristiti isključivo u svrhu navedenu u tekstu svake pojedinačne privole. Svoje podatke ovom privolom dajete dobrovoljno, a privolu možete u svakom trenutku opozvati, djelomično ili u potpunosti i bez naknade i objašnjenja i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka u svrhu za koju ste ranije dali privolu. Naknadno povlačenje privole ne utječe na zakonitost ranije provedenih obrada osobnih podataka.

Somato d.o.o. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Vaše podatke štite i koriste za provedbu poslovnih aktivnosti samo zaposlenici koji su za to ovlašteni. Štitimo privatnost svojih korisnika i posjetitelja mrežne stranice, te podatke ne dajemo na korištenje trećim osobama osim u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Opoziv dane privole možete podnijeti osobno službenoj osobi za zaštitu podataka u našem poslovnom prostoru u redovno radno vrijeme , poštom na adresu Somato d.o.o. F. Račkoga 12, Zagreb ili elektronskom poštom info@somato-zg.eu Istim putem možete zatražiti uvid u svoje osobne podatke, dane privole, zatražiti preuzimanje ili brisanje svojih osobnih podataka (osim podataka za koje postoji zakonska osnova za njihovo čuvanje) te ostvariti ostala prava propisana Općom uredbom (GDPR).

Kontakt službene osobe za zaštitu osobnih podataka:

Službenik za zaštitu podataka:

Marijana Perković

email: privole@somato-zg.eu